Απολύμανση Δικτύων

7 Είδος(η)

 • Instachlor PR-40 (250 ταμπλέτες χλωρίου)
  Τα δισκία Instachlor PR-40 παρέχουν ένα απλό και αποτελεσματικό μέσο χειροκίνητης χλωρίωσης του νερού.
  50,00 €
 • Instachlor PR-1000 (100 ταμπλέτες χλωρίου)
  Τα δισκία Instachlor PR-1000 παρέχουν ένα απλό και αποτελεσματικό μέσο χειροκίνητης χλωρίωσης του νερού.
  64,49 €
 • Instachlor PR-5 (500 ταμπλέτες χλωρίου)
  Τα δισκία Instachlor PR-5 παρέχουν ένα απλό και αποτελεσματικό μέσο χειροκίνητης χλωρίωσης του νερού.
  67,99 €
 • Steadichlor NS 2.5 kg ταμπλέτες χλωρίου
  156,15 €
 • Instachlor PR-1000 (300 ταμπλέτες χλωρίου)
  Τα δισκία Instachlor PR-1000 παρέχουν ένα απλό και αποτελεσματικό μέσο χειροκίνητης χλωρίωσης του νερού σε σκευασία ασφαλείας για παιδιά.
  175,99 €
 • Instachlor PR-3000 (200 ταμπλέτες χλωρίου)
  204,60 €
 • Steadichlor NS 5 kg ταμπλέτες χλωρίου
  Τα δισκία Steadichlor NS 5 παρέχουν ένα απλό και αποτελεσματικό μέσο χειροκίνητης χλωρίωσης του νερού 5 κιλών χλωρίου.
  292,50 €
Post your comment

e-filters