Κεντρική Οικιακή Προστασία κατά των Αλάτων SF18-S + AP055-T από την 3Μ®

Επαναστατική οικονομική κεντρική προστασία κατά των αλάτων για μονοκατοικίες από την 3Μ. Παρέχει πόσιμο νερό, δεν αποχετεύει, δεν καταναλώνει ρεύμα & αλάτι, δεν απορυθμίζεται, δεν προσθέτει νάτριο και καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο.

Δες την σύγγριση με το κλασικό αποσκληρυντή...

Σύγκριση Τεχνικών Χαρακτηριστικών

SF18-S vs Softener

Φίλτρο νερού κατά των αλάτων με πολυφωσφορικά και πυριτικά άλατα

Κλασικός αποσκληρυντής ανταλλαγής ιόντων, αναγέννηση με αλάτι

SF18-S filtro neroy kata ton alaton

Clasic Ion Exchane Softener sch.

Δεν χρειάζεται ηλεκτρική σύνδεση;

Δεν καταναλώνει ρεύμα;

Δεν αποχετεύει νερό - Δεν καταναλώνει νερό για την έκπλυση


Τουλάχιστον 0,5 -1 m3 σε κάθε αναγέννηση

Καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο;


Χρειάζεται τουλάχιστον 1 m2 επιφάνεια και 2m ελεύθερο στο ύψος

Δεν περιλαμβάνει κινούμενα μηχανικά μέρη - Δεν παρουσιάζει μηχανικές βλάβες


Πολλά μηχανικά μέρη - Συχνές βλάβες - Δύσκολη αναγνώριση από μη εξειδικευμένο - Δαπανηρή επισκευή

Παρέχει πόσιμο νερό "ανθρώπινης κατανάλωσης";


Ναι γιατί δεν επηρεάζει την χημική ισορροπία του νερού μας ούτε το pH του


Όχι διότι εμπλουτίζει με ιόντα νατρίου πέραν του νομίμου ορίου επικινδυνότητας και μειώνει το pH

Μπορεί να τοποθετείτε εύκολα στην κεντρική μας παροχή;

Ναι σε συνδυασμό με ένα φίλτρο στερεών αιωρούμενων 5 micron όπως και ο κλασικός αποσκληρυντής


Όχι διότι εμπλουτίζει με ιόντα νατρίου. Σε οικιακή χρήση έχει εφαρμογή μόνο σε μηχανοστάσιο για τα ζεστά νερά χρήσης

Μέχρι πια σκληρότητα νερού είναι οριακά αποτελεσματικό το κάθε σύστημα;

380 -400 mg/l ή ppm

2000 mg/l ή ppm
Η αρχική σκληρότητα
όμως καθορίζει το μέγεθος και την τελική αξία αγοράς

Πόσο κοστίζει το κάθε σύστημα για αγορά

190€

από 700€

Χρειάζεται αντικατάσταση του υλικού φίλτρανσης;

Ένα ανταλλακτικό φυσίγγιο κάθε χρόνο περίπου για μια κατοικία 450 m2

Κάθε 5 - 7 χρόνια (>500€)

Κόστος ετήσιας συντήρησης

0€
Διότι απλά το βιδώνεις μόνος σου

100€
Κόστος τεχνικού συντήρησης αναπρογραμματισμού

Πόσο κοστίζει το κάθε σύστημα για τοποθέτηση

50 - 75 €
μαζί με τα μικρό - υλικά

από 200€
μαζί με τα μικρό - υλικά

1
Post your comment

e-filters