ΒΑΝΑΚΙΑ John Guest

ΒΑΝΑΚΙΑ John Guest

  • 1/2" BSP Γωνία υδροληψίας με διακόπτη για 3/8" σωλήνα ορειχ.

    12" Γωνία υδροληψίας, θηληκού ευρωπαϊκού σπειρώματος με βανάκι για 3/8" σωλήνα.

    16,75 €
1
Post your comment

e-filters