ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (tube to tube) John Guest

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (tube to tube) John Guest

  • 15mm x 12mm Σύνδεσμος λευκό PP

    15mm x 12mm Σύνδεσμος συστολικός από λευκό πολυπροπυλένιο

    8,87 €
  • 12mm Διανομέας λευκό PP

    12mm Διανομέας από λευκό πολυπροπυλένιο

    8,87 €
1
Post your comment

e-filters