ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (tube to tube) John Guest

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (tube to tube) John Guest

  • 1/2" x 1/2" x 3/8" Ταφ συστολικό λευκό PP

    1/2" x 1/2" x 3/8" Ταφ Συστολικό από λευκό πολυπροπυλένιο

    7,44 €
  • 1/2" x 1/2" x 3/8" Ταφ Συστολικό γκρι

    1/2" x 1/2" x 3/8" Ταφ συστολικό γκρι acetal copolymer

    7,44 €
1
Post your comment

e-filters