ΠΡΟΦΙΛΤΡΑΝΣΗ (R/O)

  • AP904 Φίλτρα νερού κεντρικής παροχής 3Μ™

    Φίλτρα νερού κεντρικής παροχής 3Μ, τύπου SQC τριπλής δράσης για άλατα, χώμα και οσμές με ανωξείδωτη κεφαλή.

    771,01 €
1
Post your comment

e-filters