ΠΡΟΦΙΛΤΡΑΝΣΗ (R/O)

  • AP903 Φίλτρα νερού κεντρικής παροχής 3Μ™

    Φίλτρο κεντρικής παροχής 3Μ, SQC AP903 ενεργού άνθρακα, κεντρικής παροχής με φυσίγγιο μίας χρήσης

    690,58 €
  • AP904 Φίλτρα νερού κεντρικής παροχής 3Μ™

    Φίλτρα νερού κεντρικής παροχής 3Μ, τύπου SQC τριπλής δράσης για άλατα, χώμα και οσμές με ανωξείδωτη κεφαλή.

    771,01 €
1
Post your comment

e-filters