Κεντρική Οικιακή Προστασία κατά των Αλάτων AP430-SS + AP055-T από την 3Μ®

Επαναστατική οικονομική κεντρική προστασία κατά των αλάτων για μονοκατοικίες από την 3Μ. Παρέχει πόσιμο νερό, δεν αποχετεύει, δεν καταναλώνει ρεύμα & αλάτι, δεν απορυθμίζεται, δεν προσθέτει νάτριο και καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο.

Post your comment

e-filters