Φίλτρα Αποσκύρηνσης Εσπρεσομηχανών

19 Είδος(η)

 • SGP124ΒN-E (BSP) Aποσκληρυντής μηχ. εσπρέσο 3M™

  Σύστημα αποσκληρυντή φυσιγγίου 3M™ ScaleGard® Pro με 25% bypass, κεφαλή με σπείρωμα 3/8'', κατάλληλο για μηχανές espresso.

  Τιμή από: 221,41 €

 • SGP145ΒN-E (JG) Aποσκληρυντής μηχ. εσπρέσο 3M™

  Σύστημα αποσκληρυντή φυσιγγίου 3M™ ScaleGard® Pro με 25% bypass, κεφαλή με σπείρωμα 3/8''. κατάλληλο για μηχανές espresso.

  Τιμή από: 226,17 €

 • SGP124ΒN-E (JG) Aποσκληρυντής μηχ. εσπρέσο 3M™

  Σύστημα αποσκληρυντή φυσιγγίου 3M™ ScaleGard® Pro με 25% bypass, κεφαλή με ταχυσύνδεσμους 3/8'', κατάλληλο για μηχανές espresso.

  Τιμή από: 226,17 €

 • SGP145ΒN-E (BSP) Aποσκληρυντής μηχ. εσπρέσο 3M™

  Σύστημα αποσκληρυντή φυσιγγίου 3M™ ScaleGard® Pro με 25% bypass, κεφαλή με σπείρωμα 3/8''. κατάλληλο για μηχανές espresso.

  Τιμή από: 245,44 €

 • SGB145-CLS (BSP) Aποσκληρυντής μηχ. εσπρέσο 3M™

  Σύστημα αποσκληρυντή φυσιγγίου 3M™ ScaleGard® Pro με ρυθμιζόμενο 0 - 70% bypass, κεφαλή με σπείρωμα 3/8''. Ρυθμίζει την κατάλληλη περιεκτικότητα μεταλικών αλάτων στο νερό, για παραγωγή espresso και προστασία της μηχανής.

  Τιμή από: 248,53 €

 • SGP165ΒN-E (BSP) Aποσκληρυντής μηχ. εσπρέσο 3M™

  Σύστημα αποσκληρυντή φυσιγγίου 3M™ ScaleGard® Pro με 25% bypass, κεφαλή με σπείρωμα 3/8'', κατάλληλο για μηχανές espresso.

  Τιμή από: 280,32 €

 • SGP145BΗ (BSP) Aποσκληρυντής μηχ. εσπρέσο 3M™

  Σύστημα αποσκληρυντή φυσιγγίου 3M™ ScaleGard® Pro H+ με 25% bypass, κεφαλή με θηλυκό σπείρωμα 3/8'', με ενισχυμένο μείγμα ρητινών υδρογόνου, κατάλληλο για μηχανές espresso.

  Τιμή από: 280,78 €

 • SGP165ΒN-E (JG) Aποσκληρυντής μηχ. εσπρέσο 3M™

  Σύστημα αποσκληρυντή φυσιγγίου 3M™ ScaleGard® Pro με 25% bypass, κεφαλή με ταχυσύνδεσμους 3/8'', κατάλληλο για μηχανές espresso.

  Τιμή από: 285,08 €

 • SGP145BΗ (JG) Aποσκληρυντής μηχ. εσπρέσο 3M™

  Σύστημα αποσκληρυντή φυσιγγίου 3M™ ScaleGard® Pro H+, κεφαλή με ταχυσυνδέσμους John Guest 3/8'', με ενισχυμένο μείγμα ρητινών υδρογόνου, κατάλληλο για μηχανές espresso.

  Τιμή από: 285,54 €

 • SGP165ΒΗ (BSP) Aποσκληρυντής μηχ. εσπρέσο 3M™

  Σύστημα αποσκληρυντή φυσιγγίου 3M™ ScaleGard® Pro H+ με 25% bypass, με ενισχυμένο μείγμα ρητινών υδρογόνου, κατάλληλο για μηχανές espresso

  Τιμή από: 324,83 €

 • SGP165ΒΗ (JG) Aποσκληρυντής μηχ. εσπρέσο 3M™

  Σύστημα αποσκληρυντή φυσιγγίου 3M™ ScaleGard® Pro H+, κεφαλή με ταχυσυνδέσμους John Guest 3/8'', με ενισχυμένο μείγμα ρητινών υδρογόνου, κατάλληλο για μηχανές espresso.

  Τιμή από: 329,59 €

 • SGP195ΒN-E (BSP) Aποσκληρυντής μηχ. εσπρέσο 3M™

  Σύστημα αποσκληρυντή φυσιγγίου 3M™ ScaleGard® Pro με 25% bypass, κεφαλή με σπείρωμα 3/8'', κατάλληλο για μηχανές espresso.

  Τιμή από: 335,98 €

 • SGP195ΒN-E (JG) Aποσκληρυντής μηχ. εσπρέσο 3M™

  SGP195-E ScaleGard® Pro Disposable scale control filtration system, 3/8'' John Guest Super Speedfit filter head connections, designed to protect steamers and combi ovens from scale build up.

  Τιμή από: 340,74 €

 • SGP195ΒΗ (BSP) Aποσκληρυντής μηχ. εσπρέσο 3M™

  Σύστημα αποσκληρυντή φυσιγγίου 3M™ ScaleGard® Pro H+ με 25% bypass, κεφαλή με θηλυκό σπείρωμα 3/8'', με ενισχυμένο μείγμα ρητινών υδρογόνου, κατάλληλο για μηχανές espresso.

  Τιμή από: 391,60 €

 • SGP195ΒΗ (JG) Aποσκληρυντής μηχ. εσπρέσο 3M™

  Σύστημα αποσκληρυντή φυσιγγίου 3M™ ScaleGard® Pro H+, κεφαλή με ταχυσυνδέσμους John Guest 3/8'', με ενισχυμένο μείγμα ρητινών υδρογόνου, κατάλληλο για μηχανές espresso.

  Τιμή από: 396,36 €

 • SGP1175ΒN-E (BSP) Aποσκληρυντής μηχ. εσπρέσο 3M™

  Σύστημα αποσκληρυντή φυσιγγίου 3M™ ScaleGard® Pro με 25% bypass, κεφαλή με θηλυκό σπείρωμα 3/8'', κατάλληλο για μηχανές espresso

  Τιμή από: 400,82 €

 • SGP1175ΒN-E (JG) Aποσκληρυντής μηχ. εσπρέσο 3M™

  Σύστημα αποσκληρυντή φυσιγγίου 3M™ ScaleGard® Pro, κεφαλή με ταχυσυνδέσμους John Guest 3/8'', κατάλληλο για μηχανές espresso.

  Τιμή από: 405,58 €

 • SGP1175ΒΗ (BSP) Aποσκληρυντής μηχ. εσπρέσο 3M™

  Σύστημα αποσκληρυντή φυσιγγίου 3M™ ScaleGard® Pro H+ με 25% bypass, κεφαλή με θηλυκό σπείρωμα 3/8'', με ενισχυμένο μείγμα ρητινών υδρογόνου, κατάλληλο για μηχανές espresso.

  Τιμή από: 486,60 €

 • SGP1175ΒΗ (JG) Aποσκληρυντής μηχ. εσπρέσο 3M™

  Σύστημα αποσκληρυντή φυσιγγίου 3M™ ScaleGard® Pro H+ με 25% bypass, κεφαλή με ταχυσυνδέσμους John Guest 3/8'', κατάλληλο για μηχανές espresso.

  Τιμή από: 491,36 €

Post your comment

e-filters